Η κατασκευή ή η ανακαίνιση ενός σπιτιού περιλαμβάνει πολλές επιμέρους εργασίες και υλικά. Ένα σημαντικό μέρος καλύπτουν οι εργασίες που γίνονται για την υδραυλική εγκατάσταση. Οι υδραυλικές εργασίες είναι μια πάγια επιλογή και η επαγγελματική διεκπεραίωσή τους θα εξασφαλίσει σε μεγαλό βαθμό και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για όλη την κατοικία.

Όταν αποφασίζουμε να κατασκευάσουμε ή να ανακαινίσουμε το σπίτι μας πρέπει να απαιτήσουμε από τον μηχανικό ο οποίος έχει αναλάβει την κατασκευή να κάνει μελέτη ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξης και αποχέτευσης του σπιτιού. Μία κατασκευή που δεν έχει μελετηθεί πρώτα από τον μηχανικό, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα έχει σοβαρές ελλείψεις και λειτουργικά προβλήματα.
O μηχανικός είναι αυτός που θα προβλέψει να υπάρχουν αναμονές για όλες τις απαιτήσεις ενός σύγχρονου σπιτιού. Στην ανακαίνιση ο μηχανικός θα ελέγξει τις εργασίες που γίνονται κάτω από τα πλακάκια για παράδειγμα. Στην κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικίας με ύδρευση και θέρμανση, ο μηχανικός θα υπολογίσει τις ανάγκες για τις καταναλώσεις  της κατοικίας, θα υπολογίσει τις θερμίδες της οικίας και θα προτείνει τα σωστά θερμαντικά σώματα και την σωστή τοποθέτησή τους.

Η πολυετή μας εμπειρία, η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούμε και η άρτια συνεργασία μας με πλήθος μηχανικών σε όλη την χώρα αποτελούν την εγγύησή μας για την ποιότητα της εργασίας που θα λάβετε.

Η ομάδα μας αναλαμβάνει σε νέες κατοικίες και ανακαινίσεις κατοικιών:

  • Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
  • Ψύξη – Θέρμανση
  • Ηλιακά Συστήματα
  • Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

Θα χαρούμε να βρεθούμε στο χώρο σας, να μελετήσουμε τις ανάγκες σας και να σας κάνουμε την προσφορά που θα ταιριάζει στις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας.

Δείτε δείγμα των εργασιών μας: