Η εταιρεία διαθέτει πλήρως οργανωμένο συνεργείο αδειούχων υδραυλικών, εφοδιασμένο με τα πιο σύγχρονα εργαλεία και υλικά νέας τεχνολογίας και την δυνατότητα ανάληψης υδραυλικών εγκαταστάσεων και συντήρησης αυτών σε επαγγελματικούς χώρους οποιουδήποτε μεγέθους.

Με άρτια εκπαίδευση, υποστήριξη και επίβλεψη, οι τεχνικοί μας ακολουθούν όλες τις απαραίτητες μεθόδους για την υδραυλική σας εγκατάσταση με απόλυτο συντονισμό και αποδοτικότητα. Η ομάδα των τεχνικών μας με πολυετή εμπειρία στις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα φέρει σε πέρας με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο όλες τις απαιτούμενες εργασίες για να παραλάβετε μια ολοκληρωμένη υδραυλική εγκατάσταση γρήγορα και σωστά, ικανοποιώντας κάθε λειτουργική αλλά και αισθητική σας απαίτηση.

Με στόχο την πλήρη κατανόηση των αναγκών σας, η έναρξη της συνεργασίας μας γίνεται με τις απαραίτητες συναντήσεις, ώστε να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες και να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την υδραυλική σας εγκατάσταση, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την μεγάλη εμπειρία μας με πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας.

Η σχετική μελέτη, την οποία θα εκπονήσουμε και θα σας παραδώσουμε, σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε με ακρίβεια από την αρχή της συνεργασίας μας:

Ύδρευση. Εγκατάσταση σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού, τοποθέτηση πινάκων ελέγχου υδροληψίας και τοποθέτηση ειδών υγιεινής. Πίνακες ύδρευσης και θέρμανσης με συλλέκτες υψηλής ποιότητας για αυτονομία και εύκολη συντήρηση

Μετά την ολοκλήρωση της τοιχοποιίας και σύμφωνα με τα υδραυλικά σχέδια εγκαθιστούμε τις υδραυλικές σωληνώσεις δικτύου ύδρευσης χρησιμοποιώντας είτε χαλκοσωλήνες, είτε πολυστρωματικούς σωλήνες κορυφαίας ποιότητας, τοποθετούμε τους πίνακες υδροληψίας και στο τέλος ελέγχουμε τη στεγανότητα της εγκατάσταση με ειδική πρέσα νερού

Αποχέτευση. Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ομβρίων νερών δικτύου . Τοποθετούμε τους σωλήνες της αποχέτευσης, μέρος των οποίων εξυπηρετεί να τοποθετείται πριν ή και παράλληλα με τους σωλήνες ύδρευσης. Στην αποχέτευση περιλαμβάνονται οι στήλες ακάθαρτων και όμβριων υδάτων οι τοπικές αποχετεύσεις των τουαλετών και των κουζινών και τα σιφώνια δαπέδων.

Θέρμανση – Ψύξη. Εγκατάσταση κεντρικών στηλών για αυτόνομη θέρμανση, σωλήνωση κλάδων για καλοριφέρ με χαλκοσωλήνες ή πολυστρωματικούς σωλήνες και τοποθέτηση σωμάτων.

Λεβητοστάσια. Εγκατάσταση λεβητοστασίου θερμού νερού με πετρέλαιο, υγραέριο ή φυσικό αέριο και εναλλακτικές τεχνολογίες θέρμανσης.

Πυρόσβεση. Ολοκληρωμένη εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου.

Οι καταρτισμένοι τεχνικοί μας θα φροντίσουν για το σωστό σχεδιασμό της υδραυλικής σας εγκατάστασης, ο οποίος θα τηρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για ένα σωστό και λειτουργικό αποτέλεσμα

Δείτε δείγμα εργασιών μας