Η ανακαίνιση στα υδραυλικά αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι της ανακαίνισης μίας κατοικίας, μαζί με τα ηλεκτρολογικά. Για την ακρίβεια θσε μια ανακαίνιση κατοικίας η ανακαίνιση στα υδραυλικά είναι πιο σημαντική από τα ηλεκτρικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέξουμε πολύ τα υδραυλικά σε μια ανακαίνιση διότι τα υδραυλικά είναι χωνευτά.

Ζημιές από τα υδραυλικά
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μπορούν να βγάλουν τις μεγαλύτερες ζημιές σε ένα σπίτι. Εάν συμβεί μία διαρροή από τα υδραυλικά και πλημμυρίσει το σπίτι, τότε καταστρέφονται όλα όσα τοποθετήθηκαν κατά την ανακαίνιση, πλάκάκια, πατώματα κ.ο.κ. Η ζημιά θα είναι τεράστια από οικονομικής άποψης, όπως επίσης και η ταλαιπωρία του ιδιοκτήτη θα είναι μεγάλη διότι θα πρέπει να φύγει για κάποιες μέρες από το σπίτι του.

Παλιές τεχνικές τοποθέτησης υδραυλικών
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις δεν είναι δυνατό να ανακαινίζονται συνεχώς. Προυποθέτει σκάψιμο και αλλαγή, διαδικασίες κοστοβόρες ώστε να γίνονται συχνά. Παλαιότερα τα υδραυλικά ήταν εξωτερικά. Οι σωλήνες ήταν ορατοί, εξωτερικά, δίπλα στον τοίχο, πάνω από το πλακάκι. Η τοποθέτηση των σωλήνων εξωτερικά ήταν η τεχνική που χρησιμοποιούσαν στις κατασκευές σπιτιών μέχρι και τη δεκαετία του εβδομήντα, ίσως και στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα. Επιπλέον αυτή η τεχνική χρησιμοποιήθηκε και σε περιπτώσεις επισκευών τα μεταγενέστερα χρόνια. Έχουμε δει σπίτια που ανακαινίστηκαν ακόμα και την προηγούμενη δεκαετία στα οποία οι σωλήνες είναι εξωτερικοί, επειδή δεν ήθελαν να χαλάσουν το πλακάκι. Το αποτέλεσμα από άποψη αισθητικής είναι τραγικό, εξαιρετικά άσχημο. Πλέον αυτό δεν συμβαίνει. Όταν γίνεται ριζική ανακαίνιση, όλα πλέον είναι εσωτερικά. Σκάβουμε και περνάμε τις απαραίτητες υποδομές.

Απαραίτητη η ανακαίνιση υδραυλικών
Για όλους αυτούς τους λόγους, το πρώτο πράγμα που αλλάζουμε στην ανακαίνιση κατοικίας είναι τα υδραυλικά. Είτε σε ριζική ανακαίνιση, είτε σε ανακαίνιση μπάνιου ή κουζίνας, προτείνουμε να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τα υδραυλικά.

Χαλκός – Πολυστρωματική σωλήνα
Η τεχνολογία των σωληνώσεων εξελίσσεται και βγαίνουν νέα υλικά σωληνώσεων. Παλαιότερα όλοι χρησιμοποιούσαν χαλκό. Πλέον ο χαλκός είναι ξεπερασμένος και δεν προτείνεται η χρήση του. Παρόλα αυτά κάποιοι συνεχίζουν να τον χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα.
Εδώ και μια δεκαετία χρησιμοποιούμε πολυστρωματική σωλήνα. Η πολυστρωματική σωλήνα είναι ειδική πλαστική σωλήνα, με πολλά στρώματα πλαστικού, ενισχυμένη για ύδρευση, αλλά και για θέρμανση. Εξωτερικά φέρει μόνωση. Η πολυστρωματική σωλήνα είναι πολύ καλύτερη από το χαλκό και από την άποψη της υγιεινής για τον άνθρωπο. Επιπλέον, αξίζει να τονισθεί ότι ο χαλκός βγάζει διάφορες ουσίες όσο περνάνε τα χρόνια, πολλές εκ των οποίων είναι καρκινογόνες.  Επίσης, η ποιότητα της τοποθέτησης χάλκινων σωληνώσεων εξαρτάται πολύ από τον τεχνίτη. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η δουλειά του τεχνίτη. Στη χάλκινη σωλήνα υπάρχουν γωνίες. Εάν γίνει λάθος η κόλληση τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Όλα εξαρτώνται από την ικανότητα του τεχνικού, από τον τρόπο που θα το κολλήσει. Εάν ο τεχνίτης δεν είναι καλός και δεν κάνει σωστά τη δουλειά, τότε σύντομα θα παρουσιαστεί πρόβλημα διαρροής. Και οι συνέπειες θα είναι οδυνηρές. Για να διορθωθεί η διαρροή θα πρέπει να σπάσουν σοβάδες, να ξηλωθούν πλακάκια, και αυτές είναι εργασίες με μεγάλο κόστος.
Η πολυστρωματική σωλήνα έχει δικές της γωνίες, έχει συνδέσμους που έρχονται έτοιμοι. Όλα τα εξαρτήματα της πολυστρωματικής σωλήνας τα αγοράζουμε έτοιμα. Επίσης υπάρχει ειδικό μηχάνημα, ειδική πρέσα, η οποία σφίγγει το σύνδεσμο όσο πρέπει και σταματάει μόνο του. Δηλαδή μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες κακοτεχνίας. Το σφίγγει και σταματάει αυτόματα. Επιπλέον, ο χαλκός σαν υλικό είναι πολύ ακριβός σε αντίθεση με την πολυστρωματική σωλήνα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται τόσο το κόστος αγοράς, όσο και το κόστος εγκατάστασης. Είναι πολύ πιο γρήγορο για τον τεχνικό να κάνει την εγκατάσταση. Και όχι μόνο πιο γρήγορο, αλλά και πιο εύκολο, και πιο καθαρό.

Πίνακας υδροληψίας
Πέρα από τις πολυστρωματικές σωλήνες, ένα νέο ισχυρό χαρτί στις καινούργιες υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι ο πίνακας υδροληψίας. Ο πίνακας υδροληψίας αποτελεί ένα πίνακα σε κάποιο σημείο του σπιτιού από το οποίο ξεκινάνε όλες οι σωληνώσεις. Από το σημείο εκείνο η κάθε σωλήνα που ξεκινάει είναι μονοκόμματη. Για κάθε παροχή ξεκινάει ξεχωριστή σωλήνα από τον πίνακα υδροληψίας, η οποία είναι μονοκόμματη. Για παράδειγμα, ξεκινάει μια σωλήνα από τον πίνακα υδροληψίας και καταλήγει στη βρύση της κουζίνας, ξεκινάει άλλη σωλήνα από τον πίνακα υδροληψίας και καταλήγει στη βρύση του μπάνιου. Η πολυστρωματική σωλήνα είναι εύκαμπτη, λυγίζει, δεν είναι ευθύγραμμη σαν το χαλκό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν χρειάζεται συνδέσεις. Με αυτό τον τρόπο έχουμε το επιπλέον όφελος ότι μειώνουμε τον κίνδυνο διαρροής. Για την ακρίβεια εξαλείφεται εντελώς ο κίνδυνος της διαρροής. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι μετά την ανακαίνιση στα υδραυλικά δεν θα έχουμε πλέον τον κίνδυνο της διαρροής. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που προσφέρει ο πίνακας υδροληψίας είναι ότι σε περίπτωση βλάβης δεν χρειάζεται να κλείσουμε το γενικό, αλλά μόνο τη συγκεκριμένη παροχή. Για παράδειγμα, εάν παρουσιαστεί βλάβη στη βρύση του μπάνιου, τότε μέσω του πίνακα υδροληψίας θα κλείσουμε μόνο το διακόπτη της συγκεκριμένης παροχής και όχι ολόκληρη την παροχή νερού στο σπίτι. Το υπόλοιπο σπίτι θα συνεχίσει να έχει νερό.

Άλλο ένα κέρδος από την τοποθέτηση πίνακα υδροληψίας είναι ότι δεν χάνεται η πίεση του νερού. Χωρίς πίνακα υδροληψίας, όταν έχουμε δυο βρύσες ανοιχτές τότε πέφτει η πίεση. Για παράδειγμα εάν ένα μέλος της οικογένειας κάνει μπάνιο και κάποιο άλλο αρχίσει να πλένει τα πιάτα, τότε θα μεταβληθεί η πίεση του νερού. Θα αλλάξει η αναλογία της πίεσης του ζεστού νερού ως προς το κρύο με συνέπεια να γίνει πιο ζεστό ή πιο κρύο. Τώρα με τον πίνακα υδροληψίας δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα.

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι η πολυστρωματική σωλήνα και ο πίνακας υδροληψίας αποτελούν τη νέα τάση στην ανακαίνιση υδραυλικών. Μας εγγυώνται χαμηλότερο κόστος υδραυλικής εγκατάστασης, ευκολότερη τοποθέτηση, μηδενική πιθανότητα διαρροής. Επιπλέον είναι πιο υγιεινά για τον άνθρωπο.

Κορυφαία υλικά ανακαίνισης
Στις ανακαινίσεις που αναλαμβάνουμε τοποθετούμε υλικά των κορυφαίων εταιρειών ώστε να είμαστε σίγουροι για την ποιότητα της ανακαίνισης των υδραυλικών. Βλέποντας τις αποστάσεις κρίνουμε τι διατομές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, τι διάμετρο σωλήνα. Γενικά βάζουμε τα πιο αξιόπιστα υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.